Doulatoiminta - tukea odotusaikaan ja synnytykseen

Doula on synnyttäjän vapaaehtoinen tukihenkilö, joka tukee äitiä ja perhettä vauvan odotuksessa ja synnytyksessä.Ylä-Savon ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n doulat saavat koulutusta, vertaistukea sekä työnohjausta vapaaehtoistyössä toimimiseen. Doulalla on vaitiolovelvollisuus.Doulan tuesta Ylä-Savon ensi- ja turvakotiyhdistys perii kulukorvauksena 40 euroa/perhe.

Doulatoiminta on tarkoitettu niille äideille tai perheille, jotka tarvitsevat tukea raskauden ja synnytyksen aikana esimerkiksi silloin, kun puolison ei ole mahdollista tulla synnytykseen mukaan, äiti odottaa lasta yksin tai pelkää synnytystä. Doulan läsnäolo synnytyksessä lisää tutkimusten mukaan synnyttäjän turvallisuuden tunnetta ja auttaa sietämään paremmin synnytyskipuja.Doulan saa synnytykseen vaikka isä tai muu tukihenkilö olisi mukana, tällöin tukea saavat sekä äiti että isä.

Doula tutustuu perheeseen ja masuvauvaan jo raskausaikana.Doula auttaa synnytykseen valmistautumisessa kuuntelemalla äidin toiveita ja ajatuksia edellisistä raskauksista ja synnytyksistä, toiveista tämänkertaiseen synnytykseen sekä muista mahdollisesti odottajaa mietityttävistä asioista. Doula voi tulla mukaan tutustumaan synnytyssairaalaan tai vaikkapa ultrakäynnille.Tapaamisista sovitaan aina yhdessä perheen tarpeen mukaan.

Läsnäolo ja äidin tukeminen ovat doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyksessä.Doula voi hieroa synnyttäjää, auttaa rentoutumaan, neuvoa hengitystekniikassa, muistuttaa äitiä tämän toiveista ja viestittää ne myös henkilökunnalle. Vauvan syntymän jälkeen doula tapaa vielä perhettä, jolloin voidaan käydä yhdessä läpi synnytyksen kulkua ja siihen liittyviä tunteita. Synnytyksen jälkeisten tapaamisten jälkeen doulatukisuhde päättyy.

Doulat järjestävät raskaana oleville Masuiltoja, joissa on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia vauvan odotuksesta ja synnytyksestä. Masuilloissa myös valmistaudutaan tulevaan synnytykseen harjoittelemalla rentoutumista ja hengitystekniikoita. Masuiltoja järjestetään joka kuukauden ensimmäinen maanantai ja mukaan voi tulla missä vaiheessa raskautta vain. Lue lisää Masuillat-esitteestä!

Kysy lisää:

Perheentalo -yhteistyö
Sinikka Roth

040 - 7431773

Ota yhteyttä myös doulakoulutukseen liittyvissä asioissa!

Doulaesite   Doulaesite