Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmä

Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on tiedottaa internettiin ja muihin sähköisiin medioihin liittyvistä mahdollisuuksista ja turvallisuusriskeistä lapsille, nuorille ja vanhemmille.

Työryhmän toiminnan tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja kriittisen medialukutaidon lisääminen.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ota yhteyttä!

Tiedustelut:
Perheen talo –yhteistyö/projektipäällikkö Sinikka Roth, 
040-743 1773 tai e-mail: sinikka.roth@perheentalo.fi, www.perheentalo.fi

Työryhmässä ovat mukana:
Iisalmen kaupunki (sivistys-, sosiaali- ja vapaa-aikatoimi), Iisalmen Sanomat, Iisalmen srk, Nuorten Palvelu ry (Tytöt Toimii-toiminta), Perheen talo-yhteistyö(Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry, Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry), Savonia-ammattikorkeakoulu, Sonkajärven kirjasto, Sonkajärven srk