Perheleiri

Perheetalo ja Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön kanssa yhteistyössä järjestetään perheleiri kerran vuodessa. Perheleiri alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina. Leirejä on pidetty Vieremän Kyrönniemen Hiljaisuuden keskuksessa tai Metsäkartanolla Rautavaaralla. Perheleiri on tarkoitettu perheille, joilla on tarvetta pysähtyä arjen keskellä ja tarkastella omia voimavarojaan. Koululaisille järjestetään koulu leiriolosuhteissa opettajien antamien ohjeiden mukaan opiskelijoiden ohjaamana. Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat samalla hyvän paikan harjoitella perhetyötä aidossa oppimisympäristössä.

Perheleirillä ulkoillaan ja seikkaillaan luonnossa, leivotaan pullia ja piirakoita, askarrellaan, tanssitaan, juhlitaan, saunotaan ja rentoudutaan. Vanhemmille on
aamupäivisin oma vanhempainkoulu, jossa tehdään ryhmätöitä vanhemmuudesta ja vuorovaikutuksesta.

Perheleirin tavoitteena on tukea vanhempia voimavarasuuntautuneesti yksilöllisessä omassa kasvuprosessissaan, auttaa arjessa selviytymisessä ja vanhemmuuden vahvistamisessa kasvattajana. Perheleiritoiminnan teoreettinen tausta nivoutuu sosisiaalipedagogisiin lähtökohtiin, joka suuntautuu ihmisen arkeen. Lähtökohtana on vanhemman konkreettinen auttaminen heidän pyrkimyksessään hallita omaa elämäänsä ja olosuhteitaan.

Leirillä vahvistetaan vanhempia erilaisissa toiminnoissa käyttämään ja soveltamaan omia taitojaan sekä tiedostamaan heidän lahjakkuuksiaan vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Perheleirille osallistuvat perheet muodostavat leiriviikon ajaksi yhteisökasvatuksellisen yhteisön, jossa muotoutuu ja määräytyy jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet. Yhdessä muodostetaan yhteisön normit ja säännöt, joita tarkastellaan päivittäin yhdessä iltapalaverien yhteydessä.

Perheleiri huipentuu yhteiseen juhlaan, jossa sekä vanhemmat että lapset tekevät oman esityksen, joka voi olla tanssia, laulua, taidetta tai jotain muuta. Olennaista on elämysten ja kokemusten yhteinen jakaminen jokaisen omiksi kokemuksiksi. Kaikkien tunteiden ilmaisulle ja kokemuksille annetaan tilaa.

 

Tiedustelut:

Perheentalo -yhteistyö

Koordinaattori

040 192 0112