Perheentaloa ei olisi ilman vapaaehtoisia – tule mukaan!

Perheentalo kokoaa kolmen taustayhdistyksensä ja lukuisten muiden toimijoiden perheille suunnattuja palveluja yhteen. Suuri osa toiminnoistamme ei olisi mahdollisia ilman vapaaehtoisia. Siksi kaipaammekin joukkoomme uusia vanhojen rinnalle, jotta toimintamme alueella perheiden hyväksi jatkuu.

 

Millaisia vapaaehtoistehtäviä on tarjolla?

Perheentalolla on tarjolla lukuisia vapaaehtoistehtäviä, joiden sitovuus vaihtelee. Osaan voi tulla mukaan kertaluontoisesti ja toiset voivat viedä aikaa useamman vuoden. Tehtävien vaihtelevuus onkin rikkaus. Vapaaehtoisena voi auttaa juuri siinä määrin, kuin se on itselle ja elämäntilanteeseen sopivaa. Toiminnasta voi myös jäädä tauolle tai pois, mikäli voimavarat eivät riitä tai elämäntilanne muuttuu.

 

Vaikuttamistoiminta

Hallituksen jäsenenä toimiminen

Perheentalon taustalla on kolme yhdistystä, joissa kaikissa on aika ajoin tarve uusille hallituksen jäsenille. Hallituksessa voi toimia rivijäsenenä tai halutessaan itselleen voi ottaa erityistehtävän. Näitä ovat esimerkiksi puheenjohtaja, sihteeri, kassanhoitaja ja viestintävastaava. Hallitukseen pääsee liittymällä yhdistyksen jäseneksi, osallistumalla vuosikokoukseen ja osoittamalla halunsa päästä johtokuntaan.

 

Perheraati

Toinen keino on osallistua perheraatiin. Perheraati on kevyt ja helppo keino päästä vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin ja toiminnan sisältöön.
Perheraadista voit lukea lisää täältä.

 

Toimiminen vapaaehtoisena Perheentalon erilaisissa toiminnoissa

Perhekahvilan vapaaehtoinen

Perhekeskus Onni ja Ilonan perhekahvilassa vapaaehtoisen tehtävänä on toivottaa tulijat tervetulleiksi ja olla apuna suunnittelemassa toimintaa yhdessä toiminnanohjaajan ja kävijöiden kanssa. Perhekahvilassa voi tehdä keikkaluontoisia tehtäviä, kuten leipoa, olla läsnä ja tarjoamalla ylimääräisen sylin ja korvat tai auttamalla järjestelyissä.

Iltaperhekahvila Iltapöllöt toimii vapaaehtoisvoimin. Iltaperhekahvila on auki keskiviikkoisin klo 17.30–19. Aukioloaikoja on mahdollista pidentää tai iltoja lisätä, mikäli saamme ohjaajarinkiin lisää vapaaehtoisia. Kahvilan vapaaehtoinen valmistelee kahvilan tarjottavat, huolehtii ovet auki ja lukkoon ja tarkistaa tilan siisteyden kävijöiden aukioloajan päätyttyä. 

 

Vapaaehtoinen vauvaihastelija vertaisryhmässä

Perheentalolla kokoontuu viikoittain vauvaryhmiä, joita ohjaa toiminnanohjaaja. Vauvaryhmiin haetaan vapaaehtoisia, jonka rooli on tarjota yksi lisäsyli vauvoille ja ihastella vauvoja.

 

Tapahtumien järjestelijäksi

Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia. Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään marraskuussa ja perinteisesti järjestämme tuolloin Lapsen oikeuksien juhlan. Muita tapahtumia, kuten yhdistysten syntymäpäivien kunniaksi vietettäviä lastenjuhlia juhlitaan aika ajoin myös. Tapahtumien onnistumiseksi tarvitaan suunnittelua ja paljon lisäkäsiä käytännön toteutuksessa. Erilaisia tehtäviä ovat mm. mainosten jakaminen, juhlatilan järjestely, tavaroiden kuljettaminen, lasten leikkien johtaminen, vieraiden opastaminen, valo- ja videokuvaaminen jne. 

 

Doula, synnyttäjän tukihenkilö

Doula on synnyttäjän vapaaehtoinen tukihenkilö, joka tukee äitiä ja perhettä vauvan odotuksessa ja synnytyksessä. Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n doulat saavat koulutusta, vertaistukea sekä työnohjausta vapaaehtoistyössä toimimiseen. Doulalla on vaitiolovelvollisuus.

Vapaaehtoista doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18-vuotias, tuvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveyden ongelma tai joku muu erityinen syy. Doulan läsnäolo synnytyksessä lisää tutkimusten mukaan synnyttäjän turvallisuuden tunnetta ja auttaa sietämään paremmin synnytyskipuja. Doulan saa synnytykseen, vaikka isä tai muu tukihenkilö olisi mukana, tällöin tukea saavat sekä äiti että isä.

Doula tutustuu perheeseen ja masuvauvaan jo raskausaikana. Doula auttaa Doula auttaa synnytykseen valmistautumisessa kuuntelemalla äidin toiveita ja ajatuksia edellisistä raskauksista ja synnytyksistä, toiveista tämänkertaiseen synnytykseen sekä muista mahdollisesti odottajaa mietityttävistä asioista. Doula voi tulla mukaan tutustumaan synnytyssairaalaan tai vaikkapa ultrakäynnille. Tapaamisista sovitaan aina yhdessä perheen tarpeen mukaan.

Läsnäolo ja äidin tukeminen ovat doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyksessä. Doula voi hieroa synnyttäjää, auttaa rentoutumaan, neuvoa hengitystekniikassa, muistuttaa äitiä tämän toiveista ja viestittää ne myös henkilökunnalle. Vauvan syntymän jälkeen doula tapaa vielä perhettä, jolloin voidaan käydä yhdessä läpi synnytyksen kulkua ja siihen liittyviä tunteita. Synnytyksen jälkeisten tapaamisten jälkeen doulatukisuhde päättyy.

Doulatoiminnasta voit lukea lisää tästä linkistä.

 

Tukihenkilönä toimiminen ja sporttikummitoiminta

Lapsiperheiden elämä on antoisaa, mutta samalla vaativaa. Vanhempien voimavarat voivat välillä olla vähissä. Myös lapset voivat paremmin, kun vanhemmat saavat välillä hengähtää ja ladata akkuja.

Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea pienten lasten perheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja sporttikummien avulla. Tukihenkilöt toimivat perheissä hyvin monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa tai vaikka perheen/perheenjäsenen harrastuskaverina eli sporttikummina. Annettu tuki on perheille ilmaista ja toimintaa järjestetään eri puolilla Suomea.

Tavoitteena toiminnassa onkin koko perheen tukeminen. Tukihenkilö sopii nimikkoperheensä kanssa, miten yhteinen aika parhaiten tukee perheen arkea. Tukihenkilötoiminnalla pyritään tarjoamaan ennaltaehkäisevästi ja joustavasti apua erilaisille lapsiperheille erilaisissa elämäntilanteissa.

 

”Tukihenkilö on siitä ihana, että se hyväksyy meidän lapset sellaisina kuin ne on, eikä ole koko ajan neuvomassa. Ne tarvitsevat ihmistä, joka ottaa syliin, lukee kirjoja ja on läsnä.”

Tukihenkilötoiminnasta voit lukea lisää tästä linkistä. 
Sporttikummitoiminnasta voit lukea lisää tästä linkistä. 

 

Yökylän ohjaajana toimiminen

Yökylätoiminta on tarkoitettu yläsavolaisille lapsiperheille, jotka tarvitsevat yökyläilypaikan 3–11-vuotiaille lapsilleen. Yökylässä vapaaehtoinen voi toimia ohjaajana antaen lapsille yksilöllistä huomiota tai esimerkiksi keittössä vastaten ruuanlaitosta. Tarjoamme lapsille viihtyisän yökyläpaikan ja vanhemmille mahdollisuuden hengähtää arjen keskellä. Yökylät järjestetään Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhhdistyksen tiloissa, Perhetuvalla (Savonkatu 13, Iisalmi).

Yökylät alkavat aina perjantaina klo 17.00 ja päättyvät lauantaina klo 14.00. Yökylään oteetaan korkeintaan kahdeksan lasta ja aikuisia on usein lähes saman verran. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautua voi yhteen yökylään kerrallaan. 

Lapsia hoitavat ammattitaitoiset Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen ja Perheentalo -yhteistyön työntekijät, yhdessä opiskelijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Yökylätoiminnasta voit lukea lisää tästä linkistä.

 

Perhetuvan lauantain vapaaehtoiseksi

Perhetupa Väkkärässä järjestetään noin kerran kuukaudessa kaikille perheille avointa lauantaitoimintaa, jossa vapaaehtoiset voivat toimia useissa eri tehtävissä. Vapaaehtoinen voi olla mukana kohtaamassa perheitä, leikkiä lasten kanssa, ohjata askarteluhetken, laittaa ruokaa sekä leipoa tai toimia saunamajurina Väkkärän lauantaisaunassa.

 

Mummolan mummona toimiminen

Mummola järjestetään perjantaisin klo 9–12 Perhetupa Väkkärässä (Savonkatu 13). Mummolassa vapaaehtoisena toimivat mummot leikkivät, juttelevat ja pelailevat lasten kanssa, antaen vanhemmille mahdollisuuden hoitaa asioita tai hengähtää hetken. Mummolassa voi olla kerrallaan kahdeksan yli 2-vuotiasta lasta.
Mummolasta voit lukea lisää tästä linkistä.

 

Eroneuvo vertaisohjaajana toimiminen

Joskus parisuhde päättyy eroon. Tilanteeseen on mahdollista saada apua. Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen eroneuvo-toiminta on yksi vapaaehtoistoiminnan muoto. Vertaisohjaajana voi toimia vapaaehtoisena isä tai äiti, jonka omasta erosta on kulunut vähintään vuosi, ja hänellä on erotessaan ollut alaikäisiä lapsia. Vapaaehtoisilla on halua tukea eroa pohtivia tai erotilanteessa olevia vanhempia ja perheiden läheisiä. Vapaaehtoistoiminnassa aloittava vanhempi käy peruskoulutuksen, joka antaa valmiudet toimia vapaaehtoistehtävissä.
Pääset lukemaan lisää eroneuvo-toiminnasta tästä linkistä.

 

Muut toiminnat

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi otamme Perheentalolle mielellämme mukaan vapaaehtoisia mukaan erilaisiin arjen käytännön töihin, kutomaan villasukkia tai esimerkiksi tuottamaan sisältöä sosiaalisen median tileille. Otamme mielellämme vastaan myös ideoita  uusista vapaaehtoistehtävistä.

 

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnoista:

koordinaattori Laura Ahonen                                         
p.040 192 0112
laura.ahonen@perheentalo.fi

avopalveluohjaaja Laura Kumpulainen
p.050 371 4207
laura.kumpulainen@ylasavonensijaturvakoti.fi