Raportit, julkaisut, päättyneet hankkeet ja opinnäytetyöt

Vammaisten Lasten tukisäätiön Valpas-hanke 2016 - 2018 kehitti kaikkien perheiden Perheentaloja, joissa kiinnitetään huomiota toiminnan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Hanke ulkaisi yhteistyössä Jaatinen ry:n ja Savon vammaisasuntosäätiön Lastu-projektin kanssa saavutettavuusoppaan: https://www.vamlas.fi/saavutettavuusopas-perheentaloille/

Raportti Perheentalo -yhteistyön perheille suunnatun kyselyn tuloksista (Petri Paju 2015):

"Ihanaa aikaa poissa kotoota"

Emma&Elias -avustusohjelman väliraportt (LSKL)i: Järjestöt, perheet ja vapaaehtoistoiminta (Petri Paju 2016):

http://www.emmaelias.fi/pdf/jarjestot_perheet_ja_vapaaehtoistoiminta_Emmajaelias_valiraportti2016.pdf

Emma&Elias -avustusohjelman julkaisu (LSKL). Syliä tähteeksi. Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä. Kirja tarjoaa tuoreen, arkisen ja ihmisläheisen näkökulman järjestöjen maailmaan. (Petri Paju 2017) https://www.lskl.fi/verkkokauppa/sylia-tahteeksi/

Opinnäytetyöt

Perheentalo -yhteistyöstä on tehty seuraavat Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyöt:

1. "Tää on ihan ykkösjuttu", äitien kokemuksia varhaista vuorovaikutusta tukevasta ryhmästä, joulukuu 2006.

2. Vertaistuki yksinhuoltajien voimavarana Iisalmessa, joulukuu 2006.

3. Perheleiri perheen tukena: Vanhempien näkemyksiä perheleirin merkityksestä, joulukuu 2006.

4. Toimintapäivät isä-lapsiryhmän käynnistäjänä Iisalmessa, joulukuu 2006.

5. WWW-Wanhemmat Warmana Webbiin -työskentelyopas Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmälle, joulukuu 2008.

6. Tukihenkilöiden rekrytointi ehkäisevässä lastensuojelutyössä Iisalmessa

7. Asiantuntijoiden tulevaisuuden näkemyksiä kolmannen ja julkisen sektorin välisestä strategisesta kumppanuudesta ehkäisevässä lastensuojelutyössä. "Olisipa ihanaa, jos visiot toteutuisivat!"

Toukokuu 2011

8. VAUHTIVIIKARIT, 2-3 -vuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisin keinoin

Joulukuu 2012

9. Mummin kanssa, Lastenlasten ja isovanhempien vuorovaikutuksen tukeminen luovin toiminnallisin menetelmin

Toukokuu 2013

10. ”Minä oon tehny linnulle pesän, mutta tuuli vei sen” : Luontoliikunta osaksi Perheentalo-yhteistyön toimintaa

Joulukuu 2016

http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/119707/Liimatainen_Tia_Tikkanen_Milla.pdf?sequence=1