Opinnäytetyöt ja raportit

Raportti Perheentalo -yhteistyön perheille suunnatun kyselyn tuloksista (Petri Paju 2015):

"Ihanaa aikaa poissa kotoota"

Emma&Elias -avustusohjelman väliraportti: Järjestöt, perheet ja vapaaehtoistoiminta (Petri Paju 2016):

http://www.emmaelias.fi/pdf/jarjestot_perheet_ja_vapaaehtoistoiminta_Emmajaelias_valiraportti2016.pdf

Opinnäytetyöt

Perheentalo -yhteistyöstä on tehty seuraavat Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyöt:

1. "Tää on ihan ykkösjuttu", äitien kokemuksia varhaista vuorovaikutusta tukevasta ryhmästä, joulukuu 2006.

2. Vertaistuki yksinhuoltajien voimavarana Iisalmessa, joulukuu 2006.

3. Perheleiri perheen tukena: Vanhempien näkemyksiä perheleirin merkityksestä, joulukuu 2006.

4. Toimintapäivät isä-lapsiryhmän käynnistäjänä Iisalmessa, joulukuu 2006.

5. WWW-Wanhemmat Warmana Webbiin -työskentelyopas Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmälle, joulukuu 2008.

6. Tukihenkilöiden rekrytointi ehkäisevässä lastensuojelutyössä Iisalmessa

7. Asiantuntijoiden tulevaisuuden näkemyksiä kolmannen ja julkisen sektorin välisestä strategisesta kumppanuudesta ehkäisevässä lastensuojelutyössä. "Olisipa ihanaa, jos visiot toteutuisivat!"

Toukokuu 2011

8. VAUHTIVIIKARIT, 2-3 -vuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisin keinoin

Joulukuu 2012

 

9. Mummin kanssa, Lastenlasten ja isovanhempien vuorovaikutuksen tukeminen luovin toiminnallisin menetelmin

Toukokuu 2013

10. ”Minä oon tehny linnulle pesän, mutta tuuli vei sen” : Luontoliikunta osaksi Perheentalo-yhteistyön toimintaa

Joulukuu 2016

http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/119707/Liimatainen_Tia_Tikkanen_Milla.pdf?sequence=1