Yhteistyötahot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA: http://www.stea.fi/

Iisalmen kaupunki: www.iisalmi.fi

Iisalmen Seurakunta: www.iisalmenseurakunta.fi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä:www.ylasavonsote.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto : www.mll.fi

Pelastakaa Lapset: www.pelastakaalapset.fi

Lastensuojelun Keskusliitto: www.lskl.fi

Emma & Elias -avustusohjelma, www.emmaelias.fi

Ensi- ja turvakotien liitto: www.ensijaturvakotienliitto.fi

Vammaisten Lasten tukisäätiö: www.vamlas.fi

Martat: www.martat.fi

Joensuun Perheentalo: www.joensuunperheentalo.fi

Kuopion Perheentalo: www.kuopionperheentalo.fi

Joensuun Perheentalo: www.pelastakaalapset/joensuunperheentalo.fi
Iisalmen Sanomat: www.iisalmensanomat.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi

Suomen Punainen Risti: www.spr.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu/ Iisalmen yksikkö: www.savonia.fi