Yhdessä lapsen parhaaksi

"Tove Janssonin tarina Näkymättömästä lapsesta kertoo, kuinka lapsista tulee näkymättömiä ja kuinka näkymättömästä tulee jälleen näkyvä. Tarinan kasvatuksellisin hahmo on Muumimamma, jonka jokainen näkymättömään Ninniin kohdistama hyväksyntä ja huomio saa aikaan sen, että näkymättömästä tulee jälleen näkyvä."

Tämä tarina johdattaa meidät Unicefin lapsen oikeuksien sopimuksen ja Perheentalo -yhteistyön toimijoiden tavoitteeseen kiteytetysti: Kaikilla lapsilla on oikeus mahdollisimman hyvään elämään ja tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Perheentalo - yhteistyön keskeiset tavoitteet ovat:

Päätavoite: Yhdessä lapsen parhaaksi!

Alatavoite 1: Lasten ja lapsiperheiden arjessa suoriutumisen edistäminen. Positiivisen vanhemmuuden vahvistaminen jo hyviksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintamuotojen avulla. Vahvistaa perheiden osallisuutta ja tukea heidän omaa toimijuuttaan ottamalla perheet mukaan toiminnan suunnitteluun.

Alatavoite 2: Lisätään vapaaehtoisten osallistumisen mahdollisuuksia ja edistetään yhteisöllisyyttä. Järjestöjen toimintaedellytystenvahvistaminen. Järjestötiedottaminen ja yhteisen vaikuttamistoiminnan vahvistaminen. Järjestöjen keskinäisen ja muiden tahojen välisen yhteistyön edistäminen.

Alatavoite 3: Lapset ja lapsiperheet osallisena ja kokemustiedon tuottajana - menetelmien kehittäminen sekä oikeusperustaisen ajattelunvahvistaminen. Lapsilähtöisen ajattelutavan vahvistaminen.

Perheentalon toiminnan periaatteet: