Yhteistyötahot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Iisalmen kaupunki

Iisalmen Seurakunta 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Pelastakaa Lapset

Ensi- ja turvakotien liitto

Joensuun Perheentalo

Kuopion Perheentalo

Lastensuojelun Keskusliitto

Vammaisten Lasten tukisäätiö

Martat 

Tatury.fi/vauhti-hanke/
Iisalmen Sanomat

Unicef

Suomen Punainen Risti

Savonia-ammattikorkeakoulu/ Iisalmen yksikkö

Vireää vapaaehtoistoimintaa verkosto