Apua Arkeen! Tukihenkilöt ja Doulat

 

Tukihenkilö- ja sporttikummitoiminta

Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea pienten lasten perheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukihenkilöt toimivat perheissä hyvin monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa tai vaikka perheen/perheenjäsenen harrastuskaverina. Annettu tuki on perheille ilmaista. Toimintaa järjestetään eri puolilla Suomea.

Lapsiperheiden elämä on antoisaa, mutta samalla vaativaa. Vanhempien voimavarat voivat välillä olla vähissä. Myös lapset voivat paremmin, kun vanhemmat saavat välillä hengähtää ja ladata akkuja. Tavoitteena toiminnassa onkin koko perheen tukeminen. Tukihenkilö sopii nimikkoperheensä kanssa, miten yhteinen aika parhaiten tukee perheen arkea. Tukihenkilötoiminnalla pyritään tarjoamaan ennaltaehkäisevästi ja joustavasti apua erilaisille lapsiperheille erilaisissa elämäntilanteissa.

Tukihenkilö on siitä ihana, että se hyväksyy meidän lapset sellaisina kuin ne on, eikä ole koko ajan neuvomassa. Ne tarvitsevat ihmistä, joka ottaa syliin, lukee kirjoja ja on läsnä.

Kysy lisää:

Perheentalo -yhteistyön johtaja
Sinikka Roth, p. 040 743 1773 , sinikka.roth(a)perheentalo.fi

Aluetyöntekijä (Itä-Suomi: Ylä-Savo)
Mervi Hakkarainen, p. 050 433 0559, mervi.hakkarainen(a)pelastakaalapset.fi

 

Doulatoiminta - tukea odotusaikaan ja synnytykseen

Doula on synnyttäjän vapaaehtoinen tukihenkilö, joka tukee äitiä ja perhettä vauvan odotuksessa ja synnytyksessä. Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n doulat saavat koulutusta, vertaistukea sekä työnohjausta vapaaehtoistyössä toimimiseen. Doulalla on vaitiolovelvollisuus. Doulan tuesta Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys perii kulukorvauksena 40 euroa/perhe.

Vapaaehtoista doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18-vuotias, tuvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveyden ongelma tai joku muu erityinen syy. Doulan läsnäolo synnytyksessä lisää tutkimusten mukaan synnyttäjän turvallisuuden tunnetta ja auttaa sietämään paremmin synnytyskipuja. Doulan saa synnytykseen vaikka isä tai muu tukihenkilö olisi mukana, tällöin tukea saavat sekä äiti että isä.

Doula tutustuu perheeseen ja masuvauvaan jo raskausaikana. Doula auttaa Doula auttaa synnytykseen valmistautumisessa kuuntelemalla äidin toiveita ja ajatuksia edellisistä raskauksista ja synnytyksistä, toiveista tämänkertaiseen synnytykseen sekä muista mahdollisesti odottajaa mietityttävistä asioista. Doula voi tulla mukaan tutustumaan synnytyssairaalaan tai vaikkapa ultrakäynnille.Tapaamisista sovitaan aina yhdessä perheen tarpeen mukaan.

Läsnäolo ja äidin tukeminen ovat doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyksessä.Doula voi hieroa synnyttäjää, auttaa rentoutumaan, neuvoa hengitystekniikassa, muistuttaa äitiä tämän toiveista ja viestittää ne myös henkilökunnalle. Vauvan syntymän jälkeen doula tapaa vielä perhettä, jolloin voidaan käydä yhdessä läpi synnytyksen kulkua ja siihen liittyviä tunteita. Synnytyksen jälkeisten tapaamisten jälkeen doulatukisuhde päättyy.

Kysy lisää:

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Vauvatyön ohjaaja Anni Komulainen

044 9718672, anni.komulainen@ylasavonensijaturvakoti.fi