Raportit, julkaisut, päättyneet hankkeet ja opinnäytetyöt

Vammaisten Lasten tukisäätiön Valpas-hanke 2016 - 2018 kehitti kaikkien perheiden Perheentaloja, joissa kiinnitetään huomiota toiminnan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Hanke ulkaisi yhteistyössä Jaatinen ry:n ja Savon vammaisasuntosäätiön Lastu-projektin kanssa saavutettavuusoppaan: https://www.vamlas.fi/saavutettavuusopas-perheentaloille/

Raportti Perheentalo -yhteistyön perheille suunnatun kyselyn tuloksista (Petri Paju 2015): "Ihanaa aikaa poissa kotoota"

Emma&Elias -avustusohjelman väliraportti (LSKL): Järjestöt, perheet ja vapaaehtoistoiminta (Petri Paju 2016)

Emma&Elias -avustusohjelman julkaisu (LSKL). Syliä tähteeksi. Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä. Kirja tarjoaa tuoreen, arkisen ja ihmisläheisen näkökulman järjestöjen maailmaan. (Petri Paju 2017) https://www.lskl.fi/verkkokauppa/sylia-tahteeksi/

Opinnäytetyöt

Perheentalo -yhteistyöstä on tehty seuraavat Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyöt:

1. Harju, Saija ja Huotari Minna, 2006. "Tää on ihan ykkösjuttu", äitien kokemuksia varhaista vuorovaikutusta tukevasta ryhmästä.

2. Pernu, Mari ja Sirviö Tanja, 2006. Vertaistuki yksinhuoltajien voimavarana Iisalmessa.

3. Karppinen, Jaana ja Annanolli Virpi, 2006.  Perheleiri perheen tukena: Vanhempien näkemyksiä perheleirin merkityksestä.

4. Nousiainen, Paula ja Heikkinen Jaana, 2006. Toimintapäivät isä-lapsiryhmän käynnistäjänä Iisalmessa.

5. Lohtander Elina ja Vimpari Tea, 2008. WWW-Wanhemmat Warmana Webbiin -työskentelyopas Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmälle.

6. Korhonen Irene ja Partanen Heli, 2009. Tukihenkilöiden rekrytointi ehkäisevässä lastensuojelutyössä Iisalmessa

7. Niskanen Sinikka, 2001. Asiantuntijoiden tulevaisuuden näkemyksiä kolmannen ja julkisen sektorin välisestä strategisesta kumppanuudesta ehkäisevässä lastensuojelutyössä. "Olisipa ihanaa, jos visiot toteutuisivat!"

8. Hartikainen Mari ja Karppinen Hanna-Riikka, 2012. VAUHTIVIIKARIT, 2-3 -vuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisin keinoin

9. Turpeinen Aino-Liisa ja Virtanen Elina, 2013. Mummin kanssa, Lastenlasten ja isovanhempien vuorovaikutuksen tukeminen luovin toiminnallisin menetelmin

10.Liimatainen Tia ja Tikkanen Milla, 2016.  ”Minä oon tehny linnulle pesän, mutta tuuli vei sen” : Luontoliikunta osaksi Perheentalo-yhteistyön toimintaa