Toiminnat

Toiminnoissa korostetaan perhelähtöisyyttä ja lapsikeskeisyyttä sekä vuorovaikutuksellisuutta. Perheitä tuetaan ja opastetaan arjen hallinnassa.

Työtä kehitetään koko ajan, joten ota yhteyttä!