Toimintamalli

Perheentalo -yhteistyön päämääränä ja toiminta-ajatuksena on vakiinnuttaa uudenlainen kolmannen sektorin lapsiperheiden varhaisen tuen KUMPPANUUSMALLI, jossa paikallisten kansalaisjärjestöjen toteuttamalla ammatillisesti johdetulla vapaaehtoistyöllä on oma paikkansa kuntien palvelurakenteissa. Perheentalo-yhteistyö käynnistyi Iisalmessa 2004. Tällä hetkellä Itä-Suomessa toimii Perheentaloja myös Kuopiossa, Joensuussa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Perheentalot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Perheentalojen Yhteisöllisen kehittämisen verkosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

Perheentaloissa toteutetaan matalan kynnyksen ja varhaisen tuen mukaista, lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa toimintaa, jonka toivotaan olevan kaikkien lapsiperheiden saavutettavissa.

Toiminnassa vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden osallisuutta ja lapsenoikeusperustaista lähestymistapaa. Perheentalot ovat useamman järjestöjen verkostomaisesti toteutettavia yhteisötaloja, jotka toimivat moninaisten perheitä tukevien toimintojen sateenvarjona edistäen lapsiperheiden arjen sujumista ja vanhempien jaksamista sekä perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Perheentalotoiminnan arvoperusteina ovat kynnyksettömyys, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys, osallisuus ja lapsen oikeusperustaisuus.