Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt

 

Perheentalo -yhteistyön vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita.

 

Tavallisen ihmisen tietotaito riittää

Emme odota vapaaehtoiselta supertaitoja vaan tavallisen ihmisen tietotaito on riittävää. Vapaaehtoisen tehtävässä olennainen osa on läsnäolo ja rinnalla kulkeminen. Vapaaehtoinen saa tehtäväänsä koulutuksen ja toimintaansa ammattihenkilön tuen.

 

Vapaaehtoisuus ja palkattomuus

Jokainen on mukana omasta tahdostaan. Vapaaehtoisella on oikeus jäädä pois toiminnasta omasta halustaan ja kieltäytyä tarjotusta tehtävästä. Palkkiona toiminnasta on hyvä mieli. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa.

 

Tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus

Perheentalo -yhteistyön toiminnat ovat kaikille avoimia ja kaikki toiminnassamme mukana olevat ovat tasa-arvoisia. Emme erottele ketään sukupuolen, elämänkatsomuksen tai minkään muun kriteerin perusteella.

 

Vaitiolovelvollisuus

Vapaaehtoinen ei kerro tehtävässään tietoonsa saamiaan asioita ulkopuolisille missään. Myös toiminnasta pois jäämisen jälkeenkään.

 

Luotettavuus ja sitoutuminen

Vapaaehtoinen sitoutuu tehtäväänsä, hän pitää kiinni sovituista asioista tai ilmoittaa mahdollisesta estymisestä.

 

Perheentalo -yhteistyön arvoja ovat

 

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

Perheentalon toiminnat ovat maksuttomia ja perhekahvila sijaitsee Iisalmen ydinkeskustassa. Tilaan pääsee helposti pyörätuolilla. Perheentalolle ovat tervetulleita kaikki lapset ja perheet.

 

Yhteisöllisyys

Perheentalo on avoin kohtaamispaikka, jossa perheet voivat tavata toisia aikuisia ja lapsia. Vertaisryhmätoiminnat mahdollistavat tutustumisen toisiin vanhempiin ja lapsiin ja sitä kautta kokemusten jakamisen.

 

Osallisuus

Perheentalon toiminnat perustuvat perheiden toiveille ja tarpeille. Perheet ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa. Toiminta ei olisi syntynyt ilman vapaaehtoisten työpanosta.

 

Lapsen oikeudet

Perheentalon toiminnassa lapsi ja perhe ovat keskiössä. Teemme työtä lapsen edun toteutumiseksi ja toimimme YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

 

Asiantuntevuus

Kohtaamme lapset ja perheet aidosti ja myönteisessä hengessä. Käytämme työssämme huolen puheeksi ottamisen menetelmää ja ohjaamme perheitä verkostojemme avulla.