Perheentalo -yhteistyön / MLL:n Iisalmen yhdistys ry:n vapaaehtoistoiminnan tietosuojalauseke

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme 4.11.2020

Perheentalo -yhteistyö on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja seskä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke kuvaa Perheentalo -yhteistyön vapaaehtoistoiminnan henkilötietojen keräämistä ja kästtelyä koskevat käytännöt. Henkilötieto tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Perheentalo -yhteistyön toimintaan osallistuminen vapaaehtoisena. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele että luovutat henkilötietojasi Perheentalo -yhteistyölle.

 

Mitä tietoa keräämme?

Perheentalo -yhteistyö voi kerätä käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

 

Käyttäjän Perheentalo -yhteistyölle antamat tiedot

Henkilötietojasi kerätään ilmoittautuessasi Perheentalo -yhteistyön vapaaehtoistoimintaan tai osallistuessasi erilaisiin järjestämiimme koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin.

Keräämme tietoja vapaaehtoisten yhteystietolomakkeella, sekä suullisesti esim. ilmoitukset tauolle jäämisestä tai muutokset yhteystiedoissa. Vapaaehtoisten yhteystietolomakkeet arkistoidaan Perhekeskus Onni ja Ilonan tiloissa. Tiedoista kootaan vapaaehtoisten yhteystietorekisteri, joka on excel-muodossa Perheentalo -yhteistyön vapaaehtositoiminnasta vastaavien työntekijöiden käytössä. 

Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoa palautteiden ja kyselyiden kautta, mutta nämä tiedot keräämme nimettöminä.

 

Henkilötietojen käsittelemisen tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietoja alla määritellyistä yhteen tai useampaan tarkoitukseen liittyen.

Toimintaan osallistuminen

Perheentalo -yhteistyö kerää nimilistat niiltä, jotka osallistuvat Perheentalo -yhteistyön järjestämiin vapaaehtoistoiminnan tapahtumiin, kuten koulutuksiin ja seminaareihin.

Markkinointi ja viestintä

Henkilötietoja voidaan käyttää oman toimintamme markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme tapahtumia koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä toimintaamme liittyen.

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkiötietojen käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötiedot. Poistamme tiedot vapaaehtoisten rekisteristä heti kun vapaaehtoinen sitä pyytää tai on ilmoittanut lopettavansa vapaaehtoisena toimimisen. Osallistujalistat, palautteet ja kyselyt säilytetään siihen asti, että niistä saadaan tehtyä yhteenveto, jossa ei näy henkilötietoja. Tämän jälkeen palautteet ja kyselyt hävitetään.

Henkilötietojen ajantasaisuus

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Käyttäjän vastuulla on ilmoittaa muuttuneista henkilötiedoista

Henkilötietojen luovuttaminen

Perheentalo -yhteistyö ei myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Perheentalo -yhteistyön ulkopuolelle eikä muille vapaaehtoisille. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi, mutta se varmistetaan aina henkilökohtaisesti.

Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Henkilötietojen suojelu

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätän ja työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus ja muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilöteitojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimusten yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Tietosuojaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen tietosuoja(at)mll.fi

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.